Instytucja współfinansująca projekt: "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin"


Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014


eeagrants.org

Operator programu

https://www.mos.gov.pl/ https://www.nfosigw.gov.pl/Informacje dotyczące zrealizowanego projektu:
Zakończono realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 z Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. W ramach projektu wykonano prace polegające na termomodernizacji budynków Zespołu Szklono-Przedszkolnego oraz gimnazjum w Ślesinie. Prace realizowano od 1 września 2015 r i zakończono 13 kwietnia 2017 r. Wykonawcami były firmy wyłonione w przetargach nieograniczonych: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT”z Włocławka i Zakład Usług Budowlano-Remontowych „REMBUD” z Tuliszkowa. Całkowity koszt realizacji projektu wynikający z umowy dofinansowania to 2 973 725,29 zł. Maksymalny poziom dofinasowania wynosi 1 526 583,71 zł. W ramach projektu wykonano termoizolację przegród zewnętrznych budynków w sposób wskazany w audycie efektywności ekologicznej, spełniającą rygorystyczne normy przenikania ciepła jakie będą obowiązywały w pięcioletnim okresie trwałości projektu. Łączna powierzchnia termomodernizowanych przegród wyniosła ponad 11 600 m2. Integralnym elementem projektu była także wymiana część stolarki okiennej i drzwiowej oraz zastosowanie nowych, ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania na biomasę – pellet drzewny. Spalanie paliw odnawialnych powoduje ograniczenie emisji dwutlenku węgla i jednocześnie pozwala na zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektów. Moc zainstalowanych kotłów wynosi w sumie 1045 kW. W ramach inwestycji zamontowano m. in. czterdzieści nowych opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej gimnazjum. Istniejące oprawy o mocy 435W zamieniono na energooszczędne o mocy 196W co poprawiło warunki sportowej edukacji młodzieży i zmniejszyło koszty energii elektrycznej.

Projekt i wykonanie: GUZIK - systemy informatyczne