Wtorek, 24 listopad 2020liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 19 GRUDNIA 2019 ROKU
 
Informuję, że w dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 10:00
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się
XVII sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin
 
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm./ z w o ł u j ę XVII sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) na godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2020 – 2036:
    1) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF,
    2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
    3) odczytanie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF,
    4) dyskusja nad projektem uchwały oraz nad autopoprawkami Burmistrza oraz ich przegłosowanie,
    5) głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia WPF z przyjętymi poprawkami.
6. Uchwalenie budżetu Gminy Ślesin na 2020 rok:
    1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
    2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
    3) odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Prawa i Budżetu Rady Miejskiej Gminy Ślesin,
    4) przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej,
    5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej oraz nad autopoprawkami Burmistrza i pozostałymi wnioskami oraz ich przegłosowanie,
    6) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej z przyjętymi poprawkami.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) zmian budżetu na 2019 rok,
    2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2019 – 2036.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
/-/ mgr Paweł Bielicki
Biuletyn Informacji Publicznej BIP 
Serwer poczty e-mailPortal inwestycyjny


 
ANKIETA - badania satysfakcji Klienta UMiG


 
Platforma Zarządzania Oświatą VULCANInformacja Turystyczna
Szybko i sprawnie
Polecamy
Serwis informatyczny
GUZIK - systemy informatyczne
henryk@guzik.konin.pl 
Tel. +48 63 2465057
Galeria zdjęć

Fotografie z miasta i regionu
Zobacz galerię
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl