Sobota, 06 czerwiec 2020liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2019 ROKU
 
Informuję, że w dniu 25 września 2019 roku (środa) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się
XIII sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin
 
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm./ z w o ł u j ę XIII sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 25 września 2019 roku (środa) na godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XII sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) zmian budżetu na rok 2019,
    2) zmiany nazwy ulicy położonej w Ślesinie,
    3) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
        przestrzennego Gminy Ślesin,
    4) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz
        przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
    5) regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół
        i innych placówek oświatowych, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
       nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
       pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
6. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Koninie na kadencję 2020-2023:
   1) opinia w sprawie kandydatów na ławników,
   2) podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławników do             Sądu Rejonowego w Koninie orazustalenia regulaminu głosowania,
   3) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Koninie.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
/-/ mgr Paweł Bielicki
Biuletyn Informacji Publicznej BIP 
Serwer poczty e-mailPortal inwestycyjny


 
ANKIETA - badania satysfakcji Klienta UMiG


 
Platforma Zarządzania Oświatą VULCANInformacja Turystyczna
Szybko i sprawnie
Polecamy
Serwis informatyczny
GUZIK - systemy informatyczne
henryk@guzik.konin.pl 
Tel. +48 63 2465057
Galeria zdjęć

Fotografie z miasta i regionu
Zobacz galerię
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl