Czwartek, 27 czerwiec 2019liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
 
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie informuje:
  
 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XVII edycję Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" , w kategorii gospodarstw indywidualnych organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Państwową Inspekcją Pracy,  Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa .

Konkurs przebiegać będzie pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzeja Dudy.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
Do konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby  pełnoletnie  prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i  ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).
Konkurs ma charakter ogólnokrajowy  i  przebiega  w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.
Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone w nich zagrożenia bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.
 Przy ocenie brane są pod uwagę przede wszystkim:
  • organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa,
  • ład  i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
  • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
  • stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych  w gospodarstwie rolnym,
 
  •  warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
  • wyposażenie w ubrania robocze i  środki  ochrony osobistej,
  • sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
  • estetyka gospodarstw,
  • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.
 
Wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji konkursu prosimy
 o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w konkursie.
 
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do  29 marca 2019 roku na stosownym formularzu i złożyć w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.
 
Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest podpisanie i załączenie przez właściciela zgłaszanego gospodarstwa:
- informacji na temat danych osobowych i ich przetwarzania
- zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
 
Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są: w Placówkach Terenowych  i Oddziałach Regionalnych KRUS , w prasie oraz  na stronie internetowej KRUS  www.krus.gov.pl .
 

Zapraszamy właścicieli gospodarstw rolnych do udziału
w XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

 
 
 
 
Opracował:
 
Ewa Jakubowska
Kierownik Samodzielnego
Referatu ds. Prewencji,
Rehabilitacji
i Orzecznictwa Lekarskiego
PT KRUS w Koninie
                       

Biuletyn Informacji Publicznej BIP 
Serwer poczty e-mailPortal inwestycyjny


 
ANKIETA - badania satysfakcji Klienta UMiG


 
Platforma Zarządzania Oświatą VULCANInformacja Turystyczna
Szybko i sprawnie
Polecamy
Serwis informatyczny
GUZIK - systemy informatyczne
henryk@guzik.konin.pl 
Tel. +48 63 2465057
Galeria zdjęć

Fotografie z miasta i regionu
Zobacz galerię
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl