Czwartek, 27 czerwiec 2019liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 21  LUTEGO  2019 ROKU
 
 
Informuję, że w dniu  27 lutego   (środa )   2019 roku  o godz. 12.00  w  sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie  się  V sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin   
 
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski    
 
 
 
 
 
          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm./  z w o ł u j ę  V sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin  na  27 lutego  ( środa  )  2019 roku na godz. 12.00 w  sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z następującym porządkiem obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin  o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian budżetu na rok 2019,
  2. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2019 -2036,
  3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy i Miasta Ślesin dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Kijowiec, Szyszyn i Szyszyńskie Holendry,
  4. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki o nr geod. 6/0 w miejscowości Wąsoskie Holendry,
  5. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Licheń Stary,
  6. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki o nr geod. 19/2 w obrębie Głębockie,
  7. przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ślesin,
  8. nabycia nieruchomości położonych w mieście Ślesin,
  9. przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ślesin na rok 2019,
  10. zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin w Piotrkowicach  oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin,
  11. zmiany uchwały nr 122/XIII/11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Ślesin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie obrad.      
Przewodniczący Rady
/-/  mgr Paweł Bielicki

Biuletyn Informacji Publicznej BIP 
Serwer poczty e-mailPortal inwestycyjny


 
ANKIETA - badania satysfakcji Klienta UMiG


 
Platforma Zarządzania Oświatą VULCANInformacja Turystyczna
Szybko i sprawnie
Polecamy
Serwis informatyczny
GUZIK - systemy informatyczne
henryk@guzik.konin.pl 
Tel. +48 63 2465057
Galeria zdjęć

Fotografie z miasta i regionu
Zobacz galerię
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl