Wtorek, 20 sierpień 2019liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb)
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków


Szanowni Mieszkańcy


Zgodnie z art. 3 ust 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września z 1996 r. o utrzymaniu czystości      i porządku w gminach (Dz. U z 2018, poz. 1454 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z aktualizacją w/wym. ewidencji Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zwraca się       z uprzejmą prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ślesin, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej o wypełnienie druku zgłoszenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie, przez sołtysów lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: srodowisko@slesin.pl  w terminie do 31 marca 2019r.
W przypadku nie złożenia oświadczenia Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości  płynne.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI
 
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
                                                                                           /-/ Urszula Bachera

Biuletyn Informacji Publicznej BIP 
Serwer poczty e-mailPortal inwestycyjny


 
ANKIETA - badania satysfakcji Klienta UMiG


 
Platforma Zarządzania Oświatą VULCANInformacja Turystyczna
Szybko i sprawnie
Polecamy
Serwis informatyczny
GUZIK - systemy informatyczne
henryk@guzik.konin.pl 
Tel. +48 63 2465057
Galeria zdjęć

Fotografie z miasta i regionu
Zobacz galerię
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl