Czwartek, 05 sierpień 2021liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
 
 
 
Ponad 70 lat temu zaczęło się wielkie kopanie brunatnego paliwa w regionie konińskim. Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” otwierała w tym czasie kolejne odkrywki – Morzysław,  Gosławice, Pątnów, Kazimierz, Jóźwin, Lubstów, Jóźwin IIB, Drzewce, Tomisławice. Miejscowi górnicy wraz
z tutejszą ludnością świętowali kolejne Barbórki i kolejne „okrągłe” miliony wydobytego węgla.
PAK KWB Konin S.A.  czyni starania o pozyskanie koncesji na budowę kolejnej odkrywki – „Ościsłowo”.  W związku z tym Spółka  uruchomiła w Internecie stronę  www.oscislowo.pl.
Powody i cele związane z nową stroną opierają się głównie na prowadzeniu nowoczesnej
i funkcjonalnej formy kontaktu ze społeczeństwem. Kopalnia chce w ten sposób dotrzeć
z szeroką informacją  do osób, rodzin, grup społecznych, władz samorządowych itp. zainteresowanych problematyką związaną z budową nowej odkrywki węgla brunatnego „Ościsłowo”.  Ma ona powstać na terenie trzech gmin - Ślesin, Skulsk i Wilczyn, a więc zasięg terytorialny i społeczny tego przedsięwzięcia jest  znaczny.
Co internauta znajdzie na www.oscislowo.pl?
  
 
 
 
Strona główna www.oscislowo.pl
 
PAK KWB Konin S.A. jest częścią Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. i z tego powodu na stronie internetowej znajduje się m.in. informacja i na temat spółki wiodącej, czyli ZE PAK S.A., jaki samej kopalni.
Chcemy w sposób profesjonalny ukazać ponad 70. letnią historię pozyskiwania węgla brunatnego         w okolicach Konina. Z tym bezpośrednio wiąże się prezentacja wszystkich eksploatowanych na tym terenie odkrywek, ich lokalizacja, zasięg, czas funkcjonowania. Wszystko okraszone oczywiście archiwalnymi, unikalnymi zdjęciami.
Wiele ciekawych wiadomości zainteresowani znajdą na podstronie „FAKTY”. To część naszej strony internetowej, która precyzyjnie, szczegółowo i wiarygodnie wyjaśnia  zasady funkcjonowania kopalni węgla brunatnego, ale również zadaje kłam wszelkiego rodzaju nieprawdziwym, fałszywym informacjom, demaskuje plotki i kłamstwa propagowane przez przeciwników budowy odkrywki i tzw. „pseudoekologów”.
Z kolei na wszystkich sympatyków fotografii czeka na stronie www.oscislowo.pl „GALERIA” - dobrze, fachowo opisana seria zdjęć ukazujących zarówno samą odkrywkę z jej urządzeniami, jak i piękno zrekultywowanych terenów pokopalnianych, które są przywracane człowiekowi po wyczerpaniu się złóż węglowych.
 
 
 
 
Podstrona www.oscislowo.pl zawierająca galerię zdjęć
 
 Ważną częścią nowej strony internetowej jest podstrona zatytułowana „OCHRONA ŚRODOWISKA”. Ważną, bo tematu tego nie da się ani uniknąć, ani pominąć. Odkrywka funkcjonuje bowiem
w środowisku naturalnym, jest nim otoczona i po okresie eksploatacji w pełnym wymiarze do tego środowiska powraca. Cykl ten można by w skrócie opisać jako: okres przygotowawczy - budowa odkrywki - eksploatacja - zakończenie wydobycia - rekultywacja - nowa rzeczywistość.                     Nowa rzeczywistość to powrót terenu pokopalnianego do ponownego użytkowania  przez człowieka       w formie zasobów rekreacyjnych, leśnych lub rolniczych.
Kolejną, istotną aplikacją strony będzie „ANKIETA”, która pozwoli wypowiadać się zainteresowanym internautom w sprawach, które ich nurtują lub które wymagają upublicznienia i uregulowania. Ankiety będą się zmieniać i dotyczyć będą różnych tematów i problemów, z którymi spotykają się lokalne społeczności gmin Skulsk, Wilczyn czy Ślesin. Ta aplikacja, wspólnie z podstroną „AKTUALNOŚCI” umożliwi systematyczne odnawianie strony i informowanie o  bieżących sprawach dotyczących samej odkrywki, jak i otoczenia, w którym  będzie funkcjonowała.
Zachęcamy do dzielenia się uwagami na temat strony oraz propozycjami zmian. Wszelkiego typu komentarze, nawet te najbardziej krytyczne będą mile widziane. Czekamy pod adresem oscislowo@kwbkonin.pl
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl